Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > Cpanel > Tìm hiểu về Cpanel apache_conf_distiller trên VPS Cpanel

Tìm hiểu về Cpanel apache_conf_distiller trên VPS Cpanel

Khi thuê VPS Cpanel, đôi lúc bạn cần thay đổi trong file /usr/local/apache/conf/httpd.conf nhưng không thấy có tác dụng mặc dù đã restart lại httpd service?
Đó là vì Cpanel không hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp. Nếu là người mới sử dụng Cpanel, bạn không thể biết điều này.

Do đó khi cần thay đổi trong file httpd.conf hay những thiết lập cho user cụ thể, bạn cần thực hiện nó trong folder /var/cpanel/userdata/USERNAME.

Sau khi update những file này, bạn cần cho Cpanel biết để nó rebuild lại file cấu hình Apache, cách đơn giản nhất là dùng lệnh:

 /scripts/rebuildhttpdconf

Nếu muốn thay đổi trực tiếp file /usr/local/apache/conf/httpd.conf , lúc này là lúc sử dụng Apache Distiller và nó sẽ không thay đổi kể cả khi Apache được recompiled:

/usr/local/cpanel/bin/apache_conf_distiller –update

Sẽ có một vài trường hợp cá biệt như sau:
Câu hỏi:

Tôi thực hiện thay đổi file httpd.conf với comment một vài dòng trong Scripts Alias sau đó chạy lệnh

/usr/local/cpanel/bin/apache_conf_distiller –update

/usr/local/cpanel/bin/build_apache_conf

Sau khi kiểm tra thi thấy các comment bị xóa. Liệu có phải distiller tool lưu sự thay đổi này ở một file nào đó khác?

Trả lời:

Trước tiên bạn cần backup file httpd.conf. Backup tất cả các file cấu hình trước khi thay đổi là tối quan trọng.

Thông thường, các cấu hình về ScriptAlias được lưu trong file main.default trong /var/cpanel/templates/apache2 . Nếu thực hiện comment, setting có thể không được đọc từ file đó, thay vì thế các cấu hình sẽ được lấy từ file /var/cpanel/conf/apache/main.
Lúc này ta làm như sau:

cp /usr/local/apache/conf/httpd.conf /root/httpd.conf.bak112233
cp /var/cpanel/templates/apache2/main.default /root/main.default.bak112233
cp /var/cpanel/conf/apache/main /root/main.bak1112233

Nếu có file /var/cpanel/conf/apache/local , copy luôn cả file này:

cp /var/cpanel/conf/apache/local /root/local.bak112233

Sau đó, bạn có thể tạm thời loại bỏ file /var/cpanel/conf/apache/main chẳng hạn đổi tên nó thành /var/cpanel/conf/apache/main.bak, và chạy lại distill và rebuild command :

/usr/local/cpanel/bin/apache_conf_distiller --update
/scripts/rebuildhttpdconf

 

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC