Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > Cpanel > Tạo link webmail cho mail services trên Cpanel VPS

Tạo link webmail cho mail services trên Cpanel VPS

Mặc định, Cpanel cung cấp cho người dùng webmail ở port 2095 và 2096 hay whm/cpanel ở port 2087 và 2083. Vì thế ta thường đăng nhập theo đường link http://dia_chi_ip:2095 hoặc https://dia_chi_ip:2096. Điều này đôi khi làm cho người dùng rất khó nhớ các con số và họ muốn một đường link dễ dàng hơn để nhớ, may mắn, Cpanel hỗ trợ điều này. Các link sẽ được chuyển về dưới dạng http://webmail.domain (link webmail) và http://whm.domain hay http://cpanel.domain (link whm/cpanel)  một cách dễ dàng. VCLOUD xin hướng dẫn cách thực hiện như sau:

1. Login vào WHM trên VPS đã cài đặt Cpanel và chọn Main >> Server Configuration >> Tweak Settings

Trong đó chọn tìm và chọn option: Add proxy VirtualHost to httpd.conf to automatically redirect unconfigured cpanel, webmail, webdisk and whm subdomains to the correct port (requires mod_rewrite and mod_proxy)

2. Login vào hệ thống quản lý domain và trỏ các bản ghi sau:

webmail IN A dia_chi_IP

3. Trong root folder của account Cpanel, tạo file .htaccess với nội dung như sau, file này sẽ ảnh hưởng tới tất cả các domain có trong đó:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^webmail.(.+)$ [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/webmail/$1 [R=301,L]

Cấu hình này mặc định đã được VCLOUD setup trong VPS Cpanel, vì thế sẽ vô cùng tiện dụng và hữu ích cho những khách hàng sử dụng VPS để làm hosting. Người dùng sẽ có một VPS hosting hoàn hảo với đầy đủ tính năng như những hệ thống hosting chuyên nghiệp của các nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường.

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC