Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > Cpanel > Tạo Wildcard subdomain trên Cpanel

Tạo Wildcard subdomain trên Cpanel

Wildcard là gì ?

Một cách ngắn gọn wildcard là cách đại diện cho 1 tổ hợp các kí tự, chẳng hạn ? đại diện cho 1 kí tự bất kì, * đại diện cho nhiều kí tự bất kì.

Wildcard subdomain là gì?

Wildcard subdomain là 1 tổ hợp các subdomain với tên bất kì của một tên miền, ví dụ các subdomain abc.domain-name, xyz.domain-name….thì được thay thế ngắn gọn là *.domain-name.

Mục đích của wildcard subdomain chủ yếu tạo web multisite. Để thực hiện wildcard subdomain, ta cần thực hiện 2 bước:

  1. Tạo wildcard subdomain trên DNS
  2. Tạo wildcard subdomain trên web server (tạo các vhost)

Khi thuê VPS có cài đặt Cpanel ta thực hiện lệnh như sau:

mkdir -p /usr/local/apache/conf/userdata/std/2/tenuser/domain.com/
vi alias_wildcard.conf

Thêm đó vào dòng

ServerAlias *.domain.com

Rebuild lại httpd.conf

/usr/local/cpanel/bin/build_apache_conf

Kiểm tra lại file httpd.conf , sẽ thấy trong phần config của Web domain.com có thêm hàng include

Include “/usr/local/apache/conf/userdata/std/2/tenuser/domain.com/*.conf”

Restart lại Apache

service httpd restart
Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC