Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > Direct Admin > Cẩm nang sử dụng Direct Admin trên VPS Linux – P1

Cẩm nang sử dụng Direct Admin trên VPS Linux – P1

Hướng dẫn tạo và quản lý các tài khoản hosting (user, reseller)

Trong phần đầu tiên này, VCLOUD xin hướng dẫn người dùng những bước cơ bản nhất để tạo account/user và domain thông qua account admin của hệ thống. Tuy nhiên trước khi thực hiện, ta làm quen với 3 Level trong Direct Admin:

  • Admin level: Vùng dành cho admin, toàn quyền quản trị hệ thống. Chỉ có duy nhất 1 account admin thực hiện được việc này. Admin cũng có chức năng của Reseller và User như bình thường.
  • Reseller Level: Vùng dành cho các nhà bán lẻ hosting, có chức năng khởi tạo các user cho người dùng thứ cấp và một vài chức năng theo dõi hệ thống. Admin cũng là một account reseller, các account reseller cũng có vùng dữ liệu như một User bình thường.
  • User Level: Vùng dành cho người dùng cuối và không thể chia thành cấp thấp hơn nữa. Trong User Level sẽ tập trung toàn bộ các tính năng của dịch vụ như Web, Mail, Database, DNS

Direct-admin-level

Đây là giao diện với quyền đăng nhập admin và 3 Level nằm ở góc bên phải.

Bước 1 : Tạo Package

Để tạo account cho người dùng, bước đầu tiên phải làm là tạo các Package để gán cho User. Ta chọn Reseller Level -> Add Package trong giao diện như sau

Directadmin-reseller-level

Nên tạo Package (gói) với các thông số tối thiểu về quyền của người dùng để an toàn hơn và đặt tên gói, chẳng hạn như trong hình là gói Unlimited và nhấn Save

Direct-admin-package

Bước 2: Tạo User

Sau khi tạo được Package ta sẽ tạo account/ domain tương ứng bằng cách vào lại phần Reseller Level (vẫn ở góc bên phải), chọn Add New User

Direct-admin-add-new-user

Tạo user và domain tương ứng cùng với password và Submit

Direct-admin-add-new-user-2

Bước 3: Kiểm tra các account vừa tạo

Sau khi Submit sẽ có thông báo tạo thành công, và để quản lý các account vừa tạo, ta chọn lại Admin Level và chọn Show All Users

Direct-admin-show-all-user

Ở đây sẽ list ra toàn bộ các user đã tạo bới account Admin như trong hình

Direct-admin-user

Bước 4: Đăng nhập bằng account vừa mới tạo

Đăng nhập account myhost ở trên tại đường link http://123.30.168.105:2222 dưới dạng một account thông thường sẽ thấy tất cả các dịch vụ đã sẵn sàng trong đó

Direct-admin-user-myhost

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC