Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > Direct Admin > Cẩm nang sử dụng Direct Admin trên VPS Linux- P8

Cẩm nang sử dụng Direct Admin trên VPS Linux- P8

Gỡ bỏ ClamAV trên Direct Admin

Custombuild của Direct Admin là công cụ tuyệt vời để người dùng cài đặt các ứng dụng như Nginx, MariaDB hay ClamAV với chỉ một vài dòng lệnh. Tuy nhiên Custombuild không giống như hệ thống quản lý ứng dụng trong Windows hay hệ quản lý các package RPM, vì thế Custombuild thiếu đi tính năng gỡ bỏ các gói hay chương trình ứng dụng. May mắn, phiên bản 2.0 đang dần hoàn thiện điều đó, tất nhiên ở hiện tại thì tính năng gỡ bỏ còn khá hạn chế và phụ thuộc. VCLOUD xin giới thiệu cách để gỡ bỏ ứng dụng quét virus ClamAV trên Direct Admin rất đơn giản như sau:

Login SSH với account root và chạy các lệnh:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set clamav no
./build set clamav_exim no
./build set proftpd_uploadscan no
./build set pureftpd_uploadscan no
./build set suhosin_php_uploadscan no
./build remove_items clamav

Nếu thành công sẽ có thông báo hiện ra: ClamAV has been successfully removed

Nếu chưa thành công, hãy chạy lại dòng lệnh cuối và căn cứ theo lỗi báo ra để gỡ bỏ các library và các package liên quan

Tiếp theo chạy lệnh sau để hoàn thành quá trình gỡ bỏ:

./build clean
./build php_ini

Và thật tuyệt khi ta thử lại với lệnh sau

php -i | grep suhosin.upload.verification_script

Và nhận được thông báo “no value” hoặc 1 dòng trắng

 

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC