Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > 4 Bước để đồng bộ file dữ liệu với Rsync trên VPS Linux

4 Bước để đồng bộ file dữ liệu với Rsync trên VPS Linux

Đồng bộ file dữ liệu là nhu cầu tất yếu trong những hệ thống load balacing hay replicate hiện nay. Có rất nhiều tool để làm việc này nhưng Rsync là một tool kinh điển được nhiều system admin dùng từ rất lâu nay. VCLOUD xin giới thiệu cách sử dụng Rsync để đồng bộ file giữa 2 server hay 2 VPS Linux, thậm chí là VPS Linux với VPS Windows (đã cài Rsync với Cygwin) thông qua giao thức SSH để nâng cao tính bảo mật của dòng dữ liệu!

Bước 1: Trên server BACKUP tạo:

useradd -d /backup/my-rsync -m -s /bin/bash my-rsync

Bước 2: Trên server gốc tạo các khóa

ssh-keygen -t dsa -b 1024 -f /rsync/my-rsync-key

Dòng hiện đòi nhập password, lưu ý tuyệt đối ko gõ gì ngoài Enter

sau đó copy file .pub sang server Backup

scp /rsync/my-rsync-key.pub my-rsync@server-Backup:/home/my-rsync/

Bước 3: Quay lại server Backup, chuyển sang user my-rsync và:

cd ~/.ssh
touch authorized_keys
chmod 600 authorized_keys
cat my-rsync-key.pub >> authorized_keys

Bước 4: Trở lại server gốc tạo 1 scripts rsync.sh như sau:

#!/bin/sh
rsync -avz /home/my-folder/* -e "ssh -i /rsync/my-rsync-key" my-rsync@server-Backup:/backup/my-rsync/my-folder-backup

và đưa nó vào crontab để đồng bộ lúc 1h10′ sáng hàng ngày:

10 1 * * * (sh /my-scripts/rsync.sh)

Như vậy với 4 bước trên, ta đã có thể đồng bộ dữ liệu giữa 2 server bất kỳ với nhau, tất nhiên là mới chỉ 1 chiều, còn đồng bộ 2 chiều hay còn gọi là bidirection sync, VCLOUD sẽ giới thiệu ở 1 post khác. Hiện tại tất cả các gói VPS của VCLOUD, kể cả các gói vps giá rẻ đều có sẵn tính năng đồng bộ này. Người dùng chỉ cần trỏ tới địa chỉ server mong muốn là sẽ có dữ liệu backup an toàn.

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC