Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > Hệ điều hành Centos 7 – Có gì mới và khác so với Centos 6 – Phần 5 – XFS

Hệ điều hành Centos 7 – Có gì mới và khác so với Centos 6 – Phần 5 – XFS

Tiếp theo series về loạt bài làm quen với những tính năng mới trên Centos 7 https://vcloud.vn/dieu-hanh-centos-7-co-gi-moi-va-khac-voi-centos-6-phan-4-cgroups/ , VCLOUD tiếp tục giới thiệu về hệ thống filesystem XFS đáng giá trên Centos 7.

Trong Centos 7, XFS được chọn là file system mặc định cho hệ thống

XFS có những ưu điểm:

  • khả năng quản lý filesystem 500Tb với kích thước file lên đến 50TB.
  • hiệu suất cao cho hầu hết hệ thống chịu tải .
  • sử dụng ít CPU hơn hầu hết các filesystem khác.
  • khả năng mở rộng mạnh mẽ .
  • the most common file system in multiple key upstream communities: most common base for ceph, gluster and openstack more broadly,
  • tận dụng tối đa các kỹ thuật đã được cải tiến trên Ext4.
  • không check system lúc khởi động
  • CRC checksum trên tất cả các metadata blocks.

 

Các lệnh cơ bản với XFS

Để tạo mới logical volume với tên lv_vol kích thước 100MB trong vg volume group:

# lvcreate --size 100M --name lv_vol /dev/vg

Tạo XFS file system:

# mkfs.xfs /dev/vg/lv_vol

Mount filesystem vào /mnt:

# mount /dev/vg/lv_vol /mnt

Tăng kích thước thêm 50M:

# lvextend --size +50M /dev/vg/lv_vol
# xfs_growfs /mnt

Chú ý: chỉ thực hiện được với các filesystem đã mount.
Chú ý 2: không thể thu hẹp XFS file system  kể cả khi đã unmount nó. Phải backup, drop và tạo lại .

Các lệnh nâng cao với XFS

Khi có vấn đề xảy ra và muốn repair filesystem:

# xfs_repair /dev/vg/lv_vol

Note: Thử với tùy chọn“-L” (“force log zeroing“) để xóa lòa nếu không thấy có dấu hiệu gì.

Để gán nhãn vào filesystem:

# umount /dev/vg/lv_vol
# xfs_admin -L "MyLabel" /dev/vg/lv_vol

Để xem label:

# xfs_admin -l /dev/vg/lv_vol

XFS Backup Management

Để backup full file system và đặt nó vào trong /root/dump.xfs file:

# xfsdump -F -f /root/dump.xfs /mnt

Để restore file system:

# xfsrestore -f /root/dump.xfs /mnt

Để xem tất cả các dump hiện có:

# xfsrestore -I

Để defragment file system (hành động không cần thiết lắm):

# xfs_fsr /dev/vg/lv_vol

Để đóng băng (freeze) file system trước khi thực hiện snapshot:

# xfs_freeze -f /mnt

Note: Phải là mount point, ko được sử dụng partition name thay thế

Để giã băng (unfreeze) file system:

# xfs_freeze -u /mnt

Để copy toàn bộ nội dung 1 file system (ở đây là /mnt) sang một thư mục khác:

# xfsdump -J - /mnt | xfsrestore -J - /new

Chú ý:  “-J” option tránh avoids any write into the inventory.

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC