Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > Khắc phục lỗi error: unpacking of archive failed on file … cpio: rename Failed trên VPS Linux

Khắc phục lỗi error: unpacking of archive failed on file … cpio: rename Failed trên VPS Linux

Một ngày đẹp trời, khi bạn login vào VPS web hoặc VPS dịch vụ của mình và muốn upgrade các bản vá hệ điều hành cũng như các ứng dụng liên quan, như mọi khi chỉ cần lệnh yum đơn giản là xong, nhưng hôm nay không phải như mọi hôm, một lỗi khó hiểu xuất hiện, chẳng hạn như khi update openssh server:

error: unpacking of archive failed on file /usr/sbin/sshd cpio: rename 
Failed

Điều đó có nghĩa là trình quản lý RPM muốn thay thế các file binary cũ bằng các file mới, nhưng nó không được phép vì các file binary cũ đã được set thuộc tính “không thay đổi” immutable hay còn gọi là immutable flag. Vì vậy lúc này ta cần xem có phải như vậy không và gỡ bỏ cờ này bằng lệnh sau:

lsattr /usr/sbin/sshd

kết quả như này:

a---iu------ /usr/sbin/sshd

Cờ immutable ứng với chữ “i: kia rồi, xóa bỏ nó thôi, xóa thêm các cờ khác đi kèm:

chattr -i /usr/sbin/sshd
chattr -ia /usr/sbin/sshd
chattr -iu /usr/sbin/sshd

lúc này file sshd binary trông như sau:

------------ /usr/sbin/sshd

Vậy là nó đã có thể được ghi đè, upgrade lại openssh-server thì thấy mọi thứ OK trơ lại, VPS lại chạy bọn bon như nó vẫn tứng chạy trước đây

Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Updating    : sshd                           1/2 
...............................................
 Cleanup    : nss                           2/2 

Updated:
 openssh-server-5.3p1-104.el6_6.1.i686.rpm                         

Complete!
Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC