Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > Scripts backup toàn bộ Database MySQL trên VPS Linux

Scripts backup toàn bộ Database MySQL trên VPS Linux

Database là phần quan trọng nhất trong yếu tố dữ liệu – Data. Khi sử dụng server riêng hay thuê VPS, người quản trị phải thực hiện đầy đủ công tác backup dữ liệu để phòng tránh trường hợp dữ liệu bị mất do nhiều nguyên nhân. May mắn, MySQL hỗ trợ rất đầy đủ và việc này có thể dễ dàng thực hiện được. VCLOUD xin giới thiệu 1 scripts “mỳ ăn liền” backup dữ liệu theo từng ngày trên VPS Linux  và xóa những bản không cần thiết trước đó như sau:

Chú ý, ta cần có 1 user có quyền ở trên tất cả các database muốn backup, có thể sử dụng root của MySQL nhưng để an toàn hơn, ta ko dùng root mà sử dụng 1 user có quyền tương đương root

backup-mysql.sh scripts

#!/bin/bash
# Định nghĩa root hoặc DB admin (VCLOUD sử dụng admin)
DBHOST=localhost
DBUSER=admin
DBPASS=**********
#Thư mục lưu backup
BACKUPDIR=/home/backup/mysql
# format is YYYYMMDD
DATE=`date +%Y%m%d` 
mkdir -p "$BACKUPDIR/$DATE"
cd "$BACKUPDIR/$DATE" 

MUTTXT=/home/backup/mysql/backupmysql.txt 
#Lấy list databases trên server
DBS=`mysql --host=$DBHOST -p$DBPASS -u $DBUSER --skip-column-names -e "show databases;" | awk  '{ print $1 }' | grep -v "information_schema"`
#Dumping database
for i in $DBS
do
        # format is dbname-YYYYMMDD.gz
        DBOUT=$i.sql.gz
        echo Backing up $i to $DBOUT
 
        #set umask to protect file
        umask 006      
 
        mysqldump -u $DBUSER -h $DBHOST -p$DBPASS --add-drop-table $i | gzip -9 - > $DBOUT
 
        echo "Backup successfully done. Please see attached file." > $MUTTXT
        echo "" >> $MUTTXT
        echo "Backup file: $DBOUT" >> $MUTTXT
        echo "" >> $MUTTXT
done 
# Xóa các bản backup cũ hơn 30 ngày
echo deleting backups older than 30 days:
find "$BACKUPDIR" -mindepth 1 -a -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} ;

Như vậy ta sẽ cho scripts này vào trong crontab và chạy hàng ngày. Để an toàn hơn nữa, ta có thể chuyển toàn bộ những dữ liệu đã backup này sang một hệ thống lưu trữ nào đó, một trong những cách đó là sử dụng Rsync như hướng dẫn tại đây. Khi thuê vps tại VCLOUD, tất cả những yêu cầu này đều đã nằm trong  hạng mục quản trị máy chủ toàn diện và miễn phí, kể cả với các gói VPS giá rẻ. Chính vì thế người dùng luôn cảm thấy yên tâm và VCLOUD luôn tự tin là đơn vị cho thuê vps tốt nhất thị trường.

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC