Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > Sử dụng Mytop để monitor MySQL Performance

Sử dụng Mytop để monitor MySQL Performance

MySQL là ứng dụng vô cùng phổ biến ngày nay trên Linux. Có rất nhiều bài viết hướng dẫn về tối ưu MySQL và một điều rất cần thiết là sau khi tối ưu phải theo dõi performance để xem hiệu quả của nó. Ta cần một tool để thực hiện điều này và Mytop là ứng dụng ta đang tìm kiếm.

Bản chất của Mytop cũng chỉ là sử dụng các lệnh sau đó tổng hợp các thông tin này và trả kết quả về cho người dùng. Sử dụng Mytop ta có thể monitor theo thời gian thực các thread, query cũng như hoạt động của các user trên mỗi Database.

Để cài đặt và sử dụng Mytop, ta làm như sau:

rpm -ivh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

yum install yum-plugin-protectbase.noarch -y

yum install mytop -y

Config Mytop như sau:

vi /root/.mytop
host=localhost
db=mysql
delay=5
port=3306
socket=
batchmode=0
color=1
idle=1

Sau đó sử dụng Mytop để monitor như sau:

mytop -u root --prompt

Từ các kết quả trên, ta sẽ tối ưu các thông số phù hợp nhất với hệ thống. Nếu người dùng thuê vps tại VCLOUD, đội ngũ kỹ thuật của VCLOUD sẽ trực tiếp theo dõi, tối ưu và vận hành giúp người sử dụng tiết kiệm chi nhất và có được hệ thống hoàn hảo nhất. Hãy gọi hotline 0908751868 để VCLOUD phục vụ quý khách!

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC