Trang Chủ >Kiến thức dịch vụ > KB & Tips > Xử lý lỗi error while loading shared libraries như thế nào

Xử lý lỗi error while loading shared libraries như thế nào

Lỗi “error while loading shared libraries… cannot open shared object file: No such file or directory”

Sau khi thuê vps giá rẻ, nếu nhà cung cấp không hỗ trợ cài đặt các phần mềm mà để người dùng tự cài đặt thì khi gặp lỗi “error while loading shared libraries… cannot open shared object file: No such file or directory” người dùng sẽ trở nên rất lúng túng không biết xử lý ra sao. Quá trình cài đặt coi như đến đây là thất bại vì thiếu thư viện mà không biết cách bổ sung. Khi đó mới thấm hiểu hỗ trợ kỹ thuật tốt sẽ quan trọng như thế nào?

VCLOUD lấy ví dụ khi cài đặt phần mềm libreoffice5.1 trên VPS Linux, sau khi cài đặt xong hết và chạy lệnh

/opt/libreoffice5.1/program/soffice.bin --accept=socket,host="127.0.0.1,port=8100;urp" --headless --nodefault --nofirststartwizard --nolockcheck --nologo --norestore &

thì lỗi xảy ra

/opt/libreoffice5.1/program/soffice.bin: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

[1]+ Exit 127 /opt/libreoffice5.1/program/soffice.bin --accept=socket,host="127.0.0.1,port=8100;urp" --headless --nodefault --nofirststartwizard --nolockcheck --nologo --norestore

Xử lý lỗi ra sao?

Lúc này ta hiểu rằng, hệ thống đang thiếu thư viện libGL.so.1 và ta sẽ cần biết thư viện này nằm trong gói nào và bổ sung gói đó. Chạy lệnh:

yum resolvedep "libGL.so.1()(64bit)"

và được:

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos-hn.viettelidc.com.vn
 * extras: centos-hn.viettelidc.com.vn
 * rpmforge: mirror.smartmedia.net.id
 * updates: centos-hn.viettelidc.com.vn
0:mesa-libGL-10.4.3-1.el6.x86_64

Đây rồi, ta đã biết gói cần cài đặt và chạy lệnh yum để install là xong

yum install mesa-libGL-10.4.3-1.el6.x86_64

Đó là các bước để xử lý khi một chương trình thiếu file hoặc thư viện tương ứng. Rất đơn giản nhưng nếu không biết sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì thế khi thuê vps giá rẻ, hãy lưu ý chọn những đơn vị có khả năng hỗ trợ bạn tốt nhất để vừa học hỏi vừa giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng nhất!

Hỗ trợ Kinh Doanh
0908.751868 Mr.Tài
sales@vcloud.vn
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
Tư vấn Máy Chủ
0933 167 123 Mr.Trí
support@vcloud.vn
ĐỐI TÁC